Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes
Grzegorz Stachowiak

Wiceprezesi
Bolesław Trybuchowski
Jerzy Hryniewicz

Skarbnik
Zofia Majchrzak

Sekretarz
Edward Kośmicki

Członkowie Zarządu
Danuta Chudy
Jacek Sawicki
Roman Krzemiński
Gabriela Nędzewicz
Tadeusz Ostrowski
Jan Zdunek
Grzegorz Bertasz