ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ZAWODÓW POŻARNICZYCH CTIF

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
W formularzu należy wypełnić WSZYSTKIE WYMAGANE informacje. Niepoprawne wypełnienie lub brak informacji może skutkować odrzuceniem zgłoszenia bez informacji zwrotnej!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane niewłaściwym wypełnieniem niniejszego formularza.

 
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym jest Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Wyszyńskiego 64, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania ww. danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Aleksandra Rybarczyk-Ranos, e-mail:inspektor.rodo@straz.gorzow.pl,
3) dane osobowe zamieszczone w formularzu przetwarzane będą jedynie w celu przeprowadzenia zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. C RODO,
5) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia zawodów,
6) osoby których dane osobowe wymienione są w formularzu posiadają prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• żądania przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) dane osobowe wymienione w formularzu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) dane osobowe wymienione w formularzu będą przechowywane do dnia zakończenia zawodów.