Zakończenie cyklu ćwiczeń „WODA 2018”

15 czerwca br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lubniewicach były organizatorami ćwiczeń na akwenie wodnym w Lubniewicach. Scenariusz przewidywał pożar na wyspie, gdzie znajdowało się nielegalne obozowisko. Oprócz akcji gaśniczej konieczna była również ewakuacja osób z wyspy, w tym kilku poszkodowanych. Część osób uznanych zostało za zaginione i kolejnym zadaniem dla ratowników było przeszukanie akwenu i linii brzegowej gdzie odnaleziono cztery osoby. Drugi epizod zakładał przewrócenie się roweru wodnego z turystami. Zachodziła konieczność podjęcia z wody dwóch osób, w tym jednego nieprzytomnego, a następnie ewakuacji dwóch rannych osób z pobliskiego brzegu.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy podmiotów ratowniczych (PSP, OSP, WOPR i  Policji) podczas zdarzeń na wodzie.

W ćwiczeniach udział brały:

JRG Sulęcin – 3 zastępy + łódź;
OSP Lubniewice – zastęp z łodzią;
OSP Trzemeszno;
JRG 1 Gorzów – zastęp z łodzią;
OSP Witnica – zastęp z łodzią;
OSP Cybinka – zastęp z łodzią;
WOPR – dwie łodzie;
Policja – łódź.

Ćwiczenia nadzorowane były przez Z-cę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Przemysława Glińskiego i wpisywały się w cykl ćwiczeń pod kryptonimem: „Woda 2018” organizowanych na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W ćwiczeniach wykorzystano również sprzęt przeciwpowodziowy zgromadzony na kontenerze i przechowywany w bazie kontenerowej JRG-Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Ćwiczenia w Sulęcinie zamknęły cały cykl szkoleń przeprowadzonych we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP z terenu woj. lubuskiego, których celem było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań przez podmioty KSRG w zakresie prowadzenia działań polegających na zwalczaniu skutków powodzi oraz przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowemu, z uwzględnieniem wypompowania wody z zalanych terenów, uszczelniania i podwyższania korony wałów i ewakuacji osób z terenów odciętych lub trudno dostępnych.