Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie organizuje w roku 2018 szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Terminy szkoleń:

 • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne:
  29 stycznia – 23 lutego 2018 r.
  04 – 29 czerwca 2018 r.
  22 października – 16 listopada 2018 r. (brak wolnych miejsc)
 • Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące:
  05 – 07 lutego 2018r.
  20 – 22 marca 2018 r.
  22 – 24 maja 2018 r.
  25 – 27 września 2018 r.

Szczegółowe informacje o szkoleniach zawarte są w Informacji o szkoleniu (plik do pobrania – poniżej).

Wykaz szkoleń w innych placówkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, gdzie zamieszczono plany pracy szkół i ośrodków szkolenia KW PSP  na rok 2018
www.straz.gov.pl/państwowastrazpozarna/ksztalcenie/planowanie
Oznaczenie szkoleń:
SIOP    – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne
SIOPA – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące

Ogłoszenie Inspektorzy – pełny

Ogłoszenie Inspektorzy – aktualizacja

 

Informację przygotował: mł. bryg. w st. spocz. Zbigniew Fabiński