Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie organizuje w roku 2017 szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Terminy szkoleń:

 • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne:
  18 września – 13 października 2017 r.
 • Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące:
  28 luty – 02 marca 2017r.
  18 – 20 kwietnia 2017 r.
  20 – 22 czerwca 2017 r.
  18 – 20 października 2017 r.

Szczegółowe informacje o szkoleniach zawarte są w Informacji o szkoleniu (plik do pobrania – poniżej).

Wykaz szkoleń w innych placówkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, gdzie zamieszczono plany pracy szkół i ośrodków szkolenia KW PSP  na rok 2017
www.straz.gov.pl/państwowastrazpozarna/ksztalcenie/planowanie
Oznaczenie szkoleń:
SIOP    – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne
SIOPA – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące

Ogłoszenie Inspektorzy – pełny

Ogłoszenie Inspektorzy – aktualizacja