Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – 2020 r.

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku organizowane w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.

Zapewniając możliwość odnowienia uprawnień przy jednoczesnym ograniczaniu transmisji koronawirusa, najbliższe szkolenia aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, będą realizowane z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning). Informacja o szczegółach szkoleń zostanie przekazana bezpośrednio do osób zgłoszonych na szkolenia.

Szkolenia odbędą się w terminach 17.03-10.04.2020 r.  oraz  01-24.04.2020 r.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (068) 382 08 71.

Ogłoszenie-Inspektorzy-aktualizacja2020 e-learning

Terminy szkoleń:

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne :
03 lutego – 28 lutego 2020 r. – brak wolnych miejsc
25 maja – 19 czerwca 2020 r.
02 listopada – 27 listopada 2020 r.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu do 25 osób.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące:
11 – 13 lutego 2020 r. – brak wolnych miejsc
10 – 12 marca 2020 r. – brak wolnych miejsc
01 – 03 kwietnia 2020 r. – brak wolnych miejsc
15 – 17 września 2020 r.
13 – 15 października 2020 r. 

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o szkoleniach zawarte są w ogłoszeniu o szkoleniu (plik do pobrania – poniżej).
Plik Ogłoszenie o szkoleniu Inspektorów – pełne 
Plik Ogłoszenie o szkoleniu Inspektorów – aktualizacja

Wykaz szkoleń w innych placówkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, gdzie zamieszczono plany pracy szkół i ośrodków szkolenia KW PSP na rok 2020 (dostępny po 15 grudnia 2019 r.):
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/plan_pracy_szkol_psp_i_osrodkow_szkolenia_w_kwpsp
Oznaczenie szkoleń:
SIOP – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne
SIOPA – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące

Informację przygotował: bryg. Wojciech Kobylarz