Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – 2020 r.

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku organizowane w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie.

Zapewniając możliwość odnowienia uprawnień przy jednoczesnym ograniczaniu transmisji koronawirusa, najbliższe szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, będą realizowane z wykorzystaniem metod nauczania na odległość (e-learning). Informacja o szczegółach szkoleń zostanie przekazana bezpośrednio do osób zgłoszonych na szkolenia.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (068) 382 08 71.

Terminy szkoleń:

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne :

02 listopada – 04 grudnia 2020 r. – e-learning
(brak miejsc)
9 listopada – 11 grudnia 2020 r. – e-learning 
(brak miejsc)

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące:

05 – 15 października 2020 r. – e-learning

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o szkoleniach zawarte są w ogłoszeniu o szkoleniu (plik do pobrania – poniżej).

Ogłoszenie-Inspektorzy-pełny2020_e-learning

Ogłoszenie-Inspektorzy-aktualizacja2020-e-learning

Wykaz szkoleń w innych placówkach Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, gdzie zamieszczono plany pracy szkół i ośrodków szkolenia KW PSP na rok 2020 (dostępny po 15 grudnia 2019 r.):
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/plan_pracy_szkol_psp_i_osrodkow_szkolenia_w_kwpsp

Oznaczenie szkoleń:
SIOP – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – pełne
SIOPA – szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizujące

Informację przygotowała: st. str. Dorota Gomółka