Radca Prawny

st. str. mgr Marta Dubiec
Radca Prawny
tel. (95) 733 83 08
e-mail: dubiecm@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. pomocy prawnej należy realizacja obowiązków określonych ustawą – o radcach prawnych, to jest świadczenie pomocy prawnej urzędowi Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami a w szczególności:

1) świadczenie pomocy prawnej Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz obsługa prawna komendy wojewódzkiej;
2) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w granicach obowiązku ustawowego radcy prawnego;
3) zastępstwo Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz nadzór prawny nad egzekucją należności komendy;
4) bieżące zapoznawanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępców oraz kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej o zmianach w stanie prawnym w zakresie działalności komendy wojewódzkiej oraz o uchybieniach w działalności KP/KM PSP w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień;
5) koordynacja działań przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawa;
6) ocenianie projektów aktów prawnych pod względem prawnym i redakcyjnym.