Rzecznik Prasowy

st. kpt. Dariusz Szymura
Rzecznik Prasowy
tel. (95) 733 83 55
tel. kom. 695 883 192
e-mail: szymurad@straz.gorzow.pl

Zadania realizowane przez Rzecznika Prasowego:
• Prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
• Udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania PSP;
• Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
• Udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem PSP;
• Koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej KP/KM PSP.