Rzecznik Prasowy

 

st. kpt. mgr inż. Dariusz Szymura
Starszy specjalista
Wydział operacyjny

 

 

 

 

tel. (95) 733 83 55
tel. kom. 695 883 192
e-mail: szymurad@straz.gorzow.pl

 

 

Zadania realizowane przez Rzecznika Prasowego

    • Prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
    • Udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania PSP;
    • Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
    • Udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem PSP;
    • Koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej KP/KM PSP.