Ośrodek Szkolenia

mł. bryg. Rafał Naks
p.o. Naczelnika Ośrodka Szkolenia
tel. (68) 382 08 71
e-mail: naksr@straz.gorzow.pl
e-mail: wos@straz.gorzow.pl

 

Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia należy realizacja zadań z zakresu spraw::

1) w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego:
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP,
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
c) udział w szkoleniach członków OSP organizowanych przez KP/KM PSP,
d) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie zadań realizowanych przez ksrg,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
f) organizowanie i nadzór nad doskonaleniem zawodowym strażaków na potrzeby województwa lubuskiego,
g) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń na obiektach,
h) sprawowanie nadzoru nad komorą dymową,
i) organizowanie i prowadzenie szkoleń na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności,
j) realizowanie zadań dotyczących okresowej oceny sprawności fizycznej,
k) organizowanie współzawodnictwa sportowego w PSP i imprez sportowych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
l) organizowanie i przygotowanie zaplecza dydaktyczno – metodycznego do prowadzonego szkolenia i doskonalenia,
m) administrowanie obiektami Ośrodka Szkolenia,
n) realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego,
o) inicjowanie szkoleń, określanie kierunków doskonalenia zawodowego oraz koordynacja doskonalenia zawodowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP województwa lubuskiego,
p) realizacja zadań w zakresie planowania szkoleń,
q) realizacja zadań psychologa PSP.