Kierownictwo

 

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak
tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński
tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

p.o. Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Janusz Drozda
tel. (95) 733 83 04
fax. (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl

 

W sprawach skarg i wniosków Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:30 – 16:30.

 

Kontakt e-mail z Sekretariatem KW PSP w Gorzowie Wlkp.


Imię*

Numer telefonu*

Temat

Nazwisko*

Adres e-mail*

Dotyczy wydziału

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania zamówionych przez Państwa informacji lub innych działań zgłaszanych w przekazywanych formularzach elektronicznych lub zgłoszeniach. Dane nie będą udostępniane innym, nieuprawnionym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy Państwa o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.