Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Aleksandra Rybarczyk-Ranos
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. (95) 733 83 18
e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony danych należy realizacja zadań z obszaru spraw:

1) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO ( rozporządzenie o ochronie danych ), innych właściwych przepisach o ochronie danych osobowych, PODO ( polityka ochrony danych osobowych ) i doradzanie im w tym zakresie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych oraz PODO, w tym podział obowiązków, podejmowanie działań zwiększających świadomość, prowadzenie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a także oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
4) współpracy z właściwym organem nadzorczym,
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych;
6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane.

2. Inspektor ds. ochrony danych sprawuje kontrolę nad realizacją zadań związanych z ochroną danych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa.