Struktura Organizacyjna

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP

mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

Wydział Finansów
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Radca Prawny

 

 

2a

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński

Wydział Operacyjny
Ośrodek Szkolenia

 

 

IMG_9537

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
Wydział Informatyki i Łączności