Struktura Organizacyjna

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP

mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

Wydział Finansów
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Radca Prawny

 

 

2a

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Przemysław Gliński

Wydział Operacyjny
Ośrodek Szkolenia

 

 

2a

p.o. Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Janusz Drozda

Wydział Informatyki i Łączności
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny