Lubuski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

 Do zakresu działalności Oddziału należy realizacja statutowych celów SITP, a w szczególności:
• Szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej;
• Organizowanie różnorakich form dokształcania i doskonalenia zawodowego swoich członków oraz kształtowanie etyki zawodowej;
• Rozwijanie idei działalności stowarzyszeniowej wśród inżynierów, techników i sympatyków pożarnictwa;
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród swoich członków,
• Integracja środowiska.

 

Prezes: Bogdan Krukar

tel. 501 639 583
e-mail: bogdan.krukar@gmail.com

Wiceprezes: Marta Dubiec

tel. 603 821 431
e-mail: marta.dubiec@gmail.com

Wiceprezes: Tomasz Lewandowski

tel. 795 511 402
e-mail: tomasz.lewandowski@e-cho.pl

Sekretarz: Krzysztof Pietrucki

tel. 603 922 322
e-mail: pietrucki.krzysztof@gmail.com

Skarbnik: Piotr Sobstyl

tel. 607 141 399
e-mail: sobstylp@wp.pl

Członek Zarządu: Robert Skowerski

tel. 600 028 558
e-mail: r_skowerski@poczta.onet.pl