Rozpoczęcie ferii zimowych w Lubuskiem

11 stycznia na progu ferii zimowych 2019 roku wszystkie służby podległe Wojewodzie lubuskiemu potwierdziły pełna gotowość do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku Lubuszanom oraz gościom wypoczywającym w naszym województwie.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa Wojewody Lubuskiego oraz wszystkich przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczny wypoczynek. W konferencji uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Bogdan Trzpis, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Dorota Konaszczuk.

Każdy z przedstawicieli zgłosił gotowość do wzmożonych działań omawiając poszczególne zadania, które w okresie poprzedzający ferie i w okresie ich trwania były i będą realizowane.

Państwowa Straż Pożarna od początku okresu zimowego prowadzi zintensyfikowane działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa o okresie zimowym a przede wszystkim ferii. Strażacy w ostatnim tygodniu prowadzili spotykali się z dziećmi i młodzieżą oraz z nauczycielami aby przekazać najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Państwowa Straż Pożarna w ramach swoich kompetencji zajmuje się:

  • wydawaniem opinii organizatorom wypoczynku w zakresie obiektów budowlanych przeznaczonych do wypoczynku,
  • wizytuje i kontroluje miejsca wypoczynku
  • na prośbę dyrektorów szkół, zarządców udziela się przy organizacji ślizgawek i lodowisk,

Państwowa Straż Pożarna również edukuje i przypomina o obowiązku właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa związanego z zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach i zwisającymi soplami.

Strażacy szczególna uwagę zawsze poświęcają dzieciom i młodzieży. Podczas spotka poruszane są zawsze zagadnienia bezpiecznych zabaw w domu, nad woda, na lodzie, na śniegu.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak
życzy wszystkim dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym
przyjemnego wypoczynku w okresie ferii zimowych 2019 roku

 

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: KWP Gorzów Wlkp.