Promesy na samochody dla OSP

W Templewie odbyło się uroczyste wręczenie promes na samochody ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego. Czternaście kolejnych wozów bojowych to kolejny etap programu wsparcia służb mundurowych współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.W trakcie uroczystości przekazano również 10 certyfikatów w ramach niedawno ogłaszanego naboru do programu „Mały Strażak”.

W przeciągu 4 lat w naszym województwie wymieniono 53 samochody Ochotniczych Straży Pożarnych za ponad 42 mln zł. W czasie działania programu jednostki te otrzymały wsparcie w wysokości ponad  68 mln zł. 

Promesy na nowe wozy strażackie otrzymały:
– OSP Bukowiec
– OSP Krasowiec;
– OSP Templewo;
– OSP Podmokłe Małe;
– OPS Trzebów;
– OSP Marszów;
– OSP Żarki Wielkie;
– OSP Miodnica;
– OSP Starosiedle;
– OSP Brody;
– OSP Strużka;
– OSP Ośno Lubuskie;
– OSP Dąbrówka Wielkopolska;
– OSP Rusinów.

W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Europoseł Elżbieta Rafalska, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży pożarnej bryg. Patryk Maruszak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, Wójt Templewa Małgorzata Musiałowska.