Posiedzenie służb

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie służb wojewody, które wchodzą w obszar bezpieczeństwa związany z odpadami.

 Posiedzenie zostało zorganizowane po spotkaniu Premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami, które odbyło się 11 czerwca br. Jednym z głównych tematów były pożary wysypisk i nielegalny wwóz śmieci na teren Polski.

Podczas posiedzenia przedstawiciele 10 służb, które wchodzą w obszar bezpieczeństwa związany z odpadami, przedstawili podjęte do tej pory działania oraz proponowane rozwiązania. Służby wypowiadające się na temat składowisk to m.in. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak, Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Tomasz Michalski.

Po spotkaniu wojewoda podsumował zebrane wnioski: – Służby są mocno zmobilizowane. Padło wiele głosów, wyraźnie wskazujących na to, że bez nowych rozwiązań legislacyjnych niewiele będzie można zdziałać. W szczególności Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wskazał obszary wymagające zmian, w tym początkowe, czyli moment wydawania pozwoleń na prowadzenie składowiska odpadów. Przykładowo, w tym momencie Inspektor Wojewódzki nie jest informowany o wydawaniu pozwoleń na prowadzenie składowiska przez starostwo powiatowe – zaznaczył Wojewoda Lubuski.

Po spotkaniu przygotowany zostanie raport o sytuacji w województwie, który przedstawi propozycje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i operacyjnych dla problemu ze składowiskami śmieci. Zostanie w nim zawarta również  inwentaryzacja miejsc składowania odpadów. Raport zostanie przesłany do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

 Opracowanie i zdjęcia: LUW