Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

25 i 26 czerwca 2018 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Organizatorem obrad Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współprzewodniczący czterech komitetów, działających w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej tj. Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz Komitetu ds. Edukacji podsumowali obrady. Wspólnie wypracowano zalecenia na polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Posiedzenia polsko – niemieckiego gremium odbywają się raz w roku. Spotkanie odbyło się na pięć miesięcy przed uroczystymi obchodami 100-lecia zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym kontekście Komisja zwróciła uwagę na potrzebę wspierania działań promujących wiedzę o historii i kulturze kraju sąsiada, czemu sprzyjać będą m.in. wydarzenia związane z obchodami 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas obrad omówione zostały kwestie transgranicznej komunikacji oraz współpracy w ratownictwie medycznym i wzajemnej pomocy podczas katastrof, zaprezentowana została również koncepcja przyszłej współpracy polsko-niemieckiej.

Obrady otworzył Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, oraz dwóch Współprzewodniczących Polsko-Niemieckiej Komisji – Natalia Bank, Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych, MSWiA RP oraz Sibylle Katharina Sorg, Pełnomocnik ds. relacji z państwami członkowskimi UE oraz współpracy przygranicznej i regionalnej, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Państwowa Straż Pożarną reprezentował st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zaprezentował on w swoim wystąpieniu zagadnienia dotyczące realizacji porozumień międzynarodowych o wzajemnie pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: Lubuski Urząd Wojewódzki