Pol-and-rock festival 2018

W zabezpieczeniu operacyjnym imprez masowych w ramach festiwalu Pol’And’Rock – 2018 w Kostrzynie nad Odrą, udział bierze 154 strażaków i 59 pojazdów. W tym 54 pojazdy PSP,  4 pojazdy  OSP i 1 pojazd spoza KSRG, 134 funkcjonariuszy PSP, 17 strażaków z OSP KSRG i 3 ratowników medycznych spoza KSRG. Wśród pojazdów dominują samochody gaśnicze, dysponowane były również pojazdy specjalne rozpoznania chemicznego, ratownictwa wysokościowego, operacyjne, kwatermistrzowskie oraz kontenery. W operacji zabezpieczenia wzięli funkcjonariusze PSP z terenu województwa lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, oraz strażacy ochotnicy z ternu powiatu gorzowskiego. Operacja zabezpieczenia rozpoczęła się 1 sierpnia (pełna gotowość godz. 17:00) i zakończy się w niedziele tj. 5 sierpnia w godzinach porannych

Strażacy biorący udział w operacji zabezpieczenia operacyjnego festiwalu PolAndRock – 2018 w Kostrzynie nad Odrą pełnią służbę w systemie ciągłym w wyznaczonych posterunkach stałych. Posterunki zlokalizowane są zarówno na terenie festiwalu  jak i w jego bezpośredniej bliskości. 2 posterunki umiejscowione są na terenie miasta i stanowią zabezpieczenia działań na akwenach oraz działań poza terenem festiwalu.

 

Do zadań strażaków na terenie festiwalu należy dbanie o bezpieczeństwo pożarowe uczestników festiwalu. Realizowane są patrole piesze i zmotoryzowane, mające na celu bieżącą kontrole obiektów i terenu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zachowania przejezdności dróg ppoż. i ewakuacyjnych, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz bieżące reagowanie na zagrożenia. Ze względu na wysokie temperatury panujące w czasie festiwalu strażacy rozstawili kurtyny wodne na głównych szlakach komunikacyjnych i codziennie zraszali wodą teren przed dużą sceną aby ulżyć gościom festiwalowym i zmniejszyć zapylenie.

 

 

Zabezpieczenie festiwalu to również patrolowanie cieków wodnych oraz akwenów. Tam również strażacy codziennie od świtu do późnych godzin wieczornych czuwali nad bezpieczeństwem gości festiwalowych.

 

 

Oprócz działań interwencyjnych prowadzono wiele działań prewencyjnych takich jak spotkania z młodzieżą, pogadanki, naukę ewakuacji osób z samochód itp. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.

 

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.