Podsumowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2017”

Podsumowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Programu

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża

„Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2017”

9 grudnia 2017 roku w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach odbyło się podsumowanie XII Edycji Programu Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2017”

Program trwał od stycznia do grudnia 2017 r. Do programu przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

 1. JRG PSP w Nowej Soli,
 2. JRG PSP w Sulechowie,
 3. KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie,
 2. Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie,
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej,
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym,
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach,
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku.

W jednostkach zorganizowano i przeprowadzono 38 akcji zbiorowego oddawania krwi.

Swoisty rekord pobiła OSP w Przewozie – zorganizowała 6 akcji zbiorowego oddawania krwi na terenie gminy, podczas których 362 osoby oddały 162,9 litrów krwi, tj. o 19,35 litrów więcej niż w 2016 r.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie zorganizowała 6 akcji zbiorowego oddawania krwi, podczas których 292 osoby oddały 131,35 litrów krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały Terenowe w ramach akcji pobrały 1.548 donacji, tym samym pozyskując 696,6 litrów krwi.

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:

 1. OSP Przewóz 162,90 l 
 2. JRG Sulechów 131,40 l
 3. OSP Stary Kisielin-Zielona Góra 93,15 l 
 4. OSP Mirostowice Dolne 66,60 l 
 5. OSP Kożuchów  65,25 l
 6. KP PSP Krosno Odrzańskie 65,25 l 

Wszystkim druhnom, druhom oraz strażakom PSP dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w szerzenie idei honorowego oddawania krwi na terenie województwa lubuskiego wyrażone poprzez organizację, czynny udział oraz honorowo oddaną krew podczas XII edycji programu „OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW 2017”.

Szczegółowa fotorelacja na stronie: https://www.facebook.com/pg/rckikzielonagora/photos/?tab=album&album_id=1600104313402394