Nowy sprzęt w PSP – agregaty prądotwórcze przewoźne

W dniu 18 czerwca 2020 r. odebrano 5 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy 100 kVA na przyczepie. Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu prowadziła Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 483.857,40 zł.

Użytkownikami sprzętu są:
  • Komenda Powiatowa PSP w Słubicach
  • Komenda Powiatowa PSP Strzelce Kraj.
  • Komenda Miejska PSP Koszalin
  • Komenda Miejska PSP Nowy Sącz
  • Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

Zakup zrealizowano w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” nr  POIS.02.01.00-00-0017/16 realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendami Wojewódzkimi PSP z terenu całego kraju.

Autor. Marcin Białowąs
Zdjęcia : Daniel Pietrzak