Lubuski Komendant Wojewódzki PSP z roboczą wizytą u strażaków na PolAndRock Festival 2018

W piątek tj. 3 sierpnia wszystkie posterunki stałe zlokalizowane na terenie festiwalu PolAndRock  oraz na terenie miasta wizytował bryg. Patryk Maruszak lubuski komendant wojewódzki PSP. Komendant rozmawiał ze strażakami o trudach zabezpieczenia festiwalu, o ogromie ciężkiej pracy ale wysłuchał również cennych wskazówek od samych strażaków jak udoskonalić system zabezpieczenia aby jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo  gości festiwalowych.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.