KP PSP Strzelce Kraj. – ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego dla ratowników KSRG

29 sierpnia 2019 r. w Dankowie na jeziorze Kinołęka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Głównym celem przeprowadzonego szkolenia było doskonalenie umiejętności podejmowania osoby poszkodowanej z wody na łódkę ratowniczą. Dodatkowo sprawdzono sprawność techniczną sprzętu używanego do ratownictwa wodnego oraz wyposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia akcji ratowniczej na obszarach wodnych.

Strażacy doskonalili technikę pływania i manewrowania łodzią ratowniczą oraz poduszkowcem, techniki podejmowania osoby poszkodowanej z wody na łódź oraz bezpiecznego transportowania osoby poszkodowanej do linii brzegowej. Sprawdzona została również umiejętność posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego takimi jak  rzutka i koło ratunkowe. 

Po zakończonym szkoleniu odbyło się omówienie i podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń podczas którego wskazano strażakom jakie elementy ratownictwa wodnego należy poprawić i doskonalić, by w przyszłości móc udzielać profesjonalnej pomocy podczas zaistniałych zdarzeń.

 

Opracowanie: KP PSP Strzelce Kraj.