KP PSP Słubice – Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem podczas wypoczynku dzieci

W dniach 19 i 31 lipca 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przeprowadziła kontrole odbywającego się wypoczynku dzieci i młodzieży – „Klubu Przyjaciół KORCZAKOWA” – organizowanego nad jeziorem Grzybno na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, po których odbyły się spotkania z uczestnikami obozu. Przeprowadzanie cyklicznych wizytacji tego typu obozów ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników poprzez sprawdzenie m.in. dojazdu do miejsca obozu, sposobu przeprowadzenia sprawnej ewakuacji do miejsca bezpiecznego w sytuacji wystąpienia zagrożenia, a także łączności radiowej i komórkowej z kierownictwem obozu.

W spotkaniach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach mł. bryg. Wojciech Śliwiński.

Podczas spotkań strażacy przeprowadzili prelekcje w ramach kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas okresu wakacyjnego, w tym o konieczności powiadamiania służb poprzez numery alarmowe podstawowe. Przekazano również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności przy użyciu fantoma. Strażacy udzielili również instruktażu użycia podstawowego sprzętu ratowniczego w postaci koła czy też rzutki ratowniczej, a następnie przeprowadzili pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu łodzi motorowej.

Podczas wizyty na terenie obozu w trakcie trwania drugiego turnusu, druhowie z jednostki OSP w Ośnie Lubuskim zaprezentowali również sprzęt znajdujący się na ich samochodzie ratowniczo – gaśniczym. Na koniec dzieci mogły się schłodzić przy rozstawionej kurtynie wodnej.