KP PSP Słubice – ślubowanie i wyróżnienia dla strażaków

10 sierpnia br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach mł. bryg. Wojciech Śliwińskich podczas uroczystej zbiórki wręczył nagrody finansowe siedmiu strażakom za wykazany profesjonalizm w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru budynku Collegium Polonicum w Słubicach, który miał miejsce w dniu 31 lipca 2018 r.

Wyróżnieni strażacy stanowili w dniu 31 lipca br. obsadę zmiany służbowej JRG PSP w Słubicach i brali udział w działaniach ratowniczych związanych z gaszeniem pożaru dachu w budynku Collegium Polonicum w Słubicach. Trafne decyzje oraz sprawne i skuteczne działania podjęte w pierwszej fazie działań skutkowały szybkim opanowaniem pożaru i znacznym ograniczeniem jego rozmiaru oraz powstałych strat materialnych.

Zbiórka była również okazją do złożenia ślubowania przez str. Dawida Bartkowiaka, który z dniem 17 maja br. rozpoczął służbę w KP PSP Słubice.