KP PSP Słubice – Prelekcja dla słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w Rzepinie

W dniu 26 stycznia 2018 r. funkcjonariusz KP PSP w Słubicach przeprowadził prelekcję dla słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w Rzepinie w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.

Zajęcia pn. „Bądź bezpieczny we własnym domu” skierowane były do grupy ok. 40 seniorów, a tematyka obejmowała podstawowe zasady postępowania na wypadek pożaru oraz korzyści jakie niesie ze sobą wyposażenie lokalu mieszkalnego w autonomiczne czujniki dymu i czadu. Ponadto zwrócono uwagę słuchaczom uwagę na sposób bezpiecznej eksploatacji instalacji grzewczych w szczególności spalinowych przewodów kominowych.
Po zakończonym wykładzie odbyło się losowanie 6 czujników tlenku węgla, które zostały zakupione przez Urząd Miasta w Rzepinie. Pan Sławomir Dudzis – Burmistrz Rzepina wręczył wylosowanym osobom przedmiotowe czujniki oraz poinformował, iż gmina Rzepin wspólnie z KP PSP w Słubicach od kilku lat realizują program „Bezpieczny dom”, w ramach którego samorząd zakupuje urządzenia oraz wyznacza z zasobów komunalnych mieszkania, w których strażacy dokonują ich montażu.

Sporządził: st. asp. Kamil Wieczorek