Konferencja podsumowująca projekt Interreg PL-SN

W dniu 18.01.2020 r. na terenie gminy Lipinki Łużyckie w miejscowości Pietrzyków odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie działania, szkolenia, ćwiczenia, prewencję społeczną oraz analizy strażackie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. 

W konferencji uczestniczyło  łącznie 150 osób z Polski i Niemiec, w tym z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Partnerów Projektu tj. Gminy Żary, Gminy Bad Muskau, Gminy Łęknica, Gminy Gablenz, Gminy Lubsko oraz zaproszeni goście. 

Podczas konferencji przedstawiono między innymi zasady działania i zastosowania systemu piany sprężonej, przedstawiono historię projektu oraz osiągnięte efekty zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Głos zabrał również Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Pan Krzysztof Kolanowski, który podsumował współpracę oraz zaprezentował przyszłe założenia na kolejną perspektywę finansową.  

Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.

Beneficjent Projektu:  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Partnerzy Projektu:
Gmina Żary, Stadt Bad Muskau, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz, Gmina Lubsko

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 143 866,00 euro
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 822 286,10 euro

Zredagował: Jolanta Marcinkowska
Dokumentacja fotograficzna: Tymoteusz Kopaczel