Konferencja „Bezpieczeństwo na obozach harcerskich”

W dniu 6 czerwca 2018r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., odbyła się Konferencja ”Bezpieczeństwo na obozach harcerskich”, której organizatorem był Lubuski Komendant Wojewódzki PSP a współorganizatorami Lubuski Urząd Wojewódzki i, Kuratorium Oświaty, Policja i Lasy Państwowe.

Tematem spotkania było omówienie współpracy Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami harcerskimi, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku na obozach harcerskich.

Podczas konferencji miały miejsca następujące wystąpienia:

– Państwowa Straż Pożarna : Letni wypoczynek dzieci i młodzieży pod namiotem
w kontekście wymagań i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej,

– Kuratorium Oświaty : Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubuskiego,

– Policja : Zadania policji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży,

– Lasy Państwowe: Bezpieczeństwo turystów w lesie ,Wskazania w zakresie BHP w ramach udostępniania  terenów leśnych do celów turystycznych.

Podczas dyskusji, która odbyła się po zakończeniu referatów,  organizacje harcerskie biorące udział w spotkaniu, dobrze oceniły dotychczasową współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w województwie lubuskim oraz zadeklarowały nawiązanie ścisłej współpracy podczas organizacji wypoczynku na obozach harcerskich.

Zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, mł. kpt. Aleksandra Świstel
Opracowanie: mł. kpt. Aleksandra Świstel