Kolejne ćwiczenia w ramach projektu Interreg PL-SN

W dniach 04-06.10.2019 r. na terenie gminy Łęknica i Przewóz odbędą się kolejne ćwiczenia w tematyce „Bardzo duży pożar rozprzestrzeniający się w kierunku Parku Mużakowskiego oraz stwarzający realne zagrożenie dla miasta Łęknica oraz Bad Muskau” realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP jako Partnera Wiodącego Projektu.   

W ćwiczeniach uczestniczyć będzie 500 osób z Polski i Niemiec, z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Muskau, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko. Do realizacji ćwiczeń zostaną zaangażowane inne służby pomocnicze, w tym pracownicy samorządu lokalnego i inne instytucje, które uczestniczą w realnych działaniach. 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.”
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

 

Zredagował: Jolanta Marcinkowska