Kampania informacyjna dla dzieci. Ferie 2019 w ramach Interreg PL-SN.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. powołała zespół organizacyjny w celu przygotowania i realizacji kampanii informacyjnej dla dzieci. Przygotowano materiały edukacyjne, dotyczące kampanii „Bezpieczne Ferie 2019” i przekazano je do Partnerów Projektu.

W dniach 7-11.01.2019 r. na terenie powiatu żarskiego w szkołach podstawowych odbyły się kampanie informacyjne łącznie dla ponad 200 uczniów oraz dla personelu szkoły.  Kampanię w imieniu Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Żarach. Podczas szkolenia uczestnikom rozdane zostały gadżety w postaci latarek i kamizelek odblaskowych a także  czujniki tlenku węgla (czadu) i dymu, jako nagrody w przeprowadzonych konkursach.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbyła się zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez partnera wiodącego, określonymi w odrębnym dokumencie „Zasady rekrutacji i dotarcia do grup docelowych projektu”.

W oparciu o przygotowane materiały Partnerzy projektu przeprowadzą podobne kampanie na terenie gmin: miejskiej Żary, Łęknica, Lubsko, Gablenz i miasta Bad Muskau.

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.”
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

1
2
4
5
12
SP 1 (2)
SP 3 (1)
SP 3 (3)
SP 10 (2)