Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem.

Zakup dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w namioty wraz z wyposażeniem”.

Realizacja zadania spowodowała uzupełnienie potencjału technicznego KW PSP w Gorzowie Wlkp., która jest organizatorem systemu KSRG na terenie województwa. Ze względu na szerokie spektrum podejmowanych działań z użyciem namiotów celowym jest, aby były one w stanie technicznym umożliwiającym ich niezawodne wykorzystanie oraz w sposób optymalny zabezpieczały logistycznie prowadzone działania ratownicze. Głównym celem zadania jest na doposażeniu kontenera kwatermistrzowskiego w 6 zestawów namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem dla minimum 60 osób (strażaków, ratowników).

Namioty z pneumatycznym stelażem podtrzymującym mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do zabezpieczenia logistycznego czynności ratowniczych, jako namioty zabezpieczenia medycznego, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych systemów dekontaminacyjnych. Mogą również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Dodatkowo namioty stosowane są jako tymczasowe schronienie dla pracowników (np. podczas powodzi dla osób pracujących na wałach).

Podstawowe dane techniczne namiotu:

 • Powierzchnia użytkowa podłogi –  38 m2 .
 • Wysokość namiotu –2,5 m.
 • Dwa wejścia zamykane na zamki błyskawiczne w ścianach szczytowych.
 • Poszycie namiotu wykonane z tkaniny gwarantującej pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i całkowitą wodoszczelność, eksploatacji namiotu możliwa w zakresie temperatur od -25° C do +50° C.
 • Podłoga zintegrowana na stałe z namiotem, odporna na ścieranie, przetarcia, warunki atmosferyczne, antypoślizgowa.
 • System modułowy konstrukcji namiotu umożliwia połączenie z innymi tego typu namiotami.
 • Namiot posiada przyłącza zapewniające możliwość napełniania komór powietrza alternatywnie poprzez pompkę z zasilaniem elektrycznym, pompkę awaryjną lub szybkie napełnianie powietrzem z butli.

Wyposażenie namiotu:

 • linki, kołki i szpilki umożliwiające mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu;
 • system rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic;
 • system rękawów do wprowadzenia kabli i przewodów;
 • cztery okna rozmieszczone symetrycznie po obu stronach czaszy namiotu z moskitierą;
 • zestaw naprawczy.

Dodatkowe wyposażenie

 • nagrzewnica elektryczna z termostatem (6 szt.),
 • stół polowy składany (12 szt.) ,lampa LED (12 szt.),
 • pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza (6 szt.) ,
 • zestawy oświetleniowe (2 komplety) do oświetlenia terenu obozowiska.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 248.460 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – w kwocie: 198.000 zł.
 • Środków budżetu państwa w dyspozycji KW PSP w Gorzowie Wlkp. w kwocie: 50.460 zł.

Linki do stron głównych serwisu: WFOŚiGW w Zielonej Górze