Ćwiczenia taktyczne pk. „LAS-2020”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w dniach od 17 do 30 czerwca prowadzi ćwiczenia taktyczne z zakresu wielkopowierzchniowych pożarów lasów. W ćwiczeniach biorą udział wszystkie komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubuskiego. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie poprawności działania w przypadku pożaru lasu na terenie danego powiatu. W ramach ćwiczeń ocenianie są poszczególne etapy organizacji akcji gaśniczej począwszy od zgłoszenia aż do ugaszenia pożaru. Sprawdzeniu podlegają również decyzje i przyjęte zamiary taktyczne przez kadrę dowódczą poszczególnych Komend. Wnioski z ćwiczeń pozwolą ustalić kolejne kierunki doskonalenia zawodowego strażaków.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura