Ćwiczenia poligonowe pk. „Wędrzyn – Jesień 2019”

W dniach od 16 do 20 września na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przeprowadzono cykl warsztatów ratowniczych dla wytypowanych sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa lubuskiego.

Ćwiczenia przeprowadzono z zakresu trzech dziedzin ratownictwa:

 1. Ratownictwa technicznego – nowoczesne techniki ratownicze

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez wojewódzkiego koordynatora ds. ratownictwa technicznego  st. kpt. Dariusza Szymurę. Ćwiczenia prowadzono na przygotowanych trzech stanowiskach ćwiczeń. Instruktorami przekazującymi wiedze byli:

 • mł. asp. Bogdan Aleksandrowicz – KM PSP Gorzów Wlkp.
 • kpt. Dawid Wieczorek – KP PSP Sulęcin
 • asp. Arkadiusz Brzechwa – KP PSP Wschowa
 • asp. Krzysztof Mech – KP PSP Nowa Sól
 • asp. Cezary Mucha – KW PSP Gorzów Wlkp.
 • mł. asp. Damian Baranowski – KP PSP Świebodzin

Uczestnikami ćwiczeń byli Dowódcy zmian i Zastępcy dowódcy zmiany z wszystkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych województwa lubuskiego.

GALERIA

 1. Ratownictwa wodno-nurkowego – wypracowanie zasad współpracy pomiędzy specjalistycznymi grupami wodno-nurkowymi podczas wielowątkowych, długotrwałych działań ratowniczych. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez wojewódzkiego koordynatora ds. ratownictwa wodno-nurkowego st. kpt. Piotra Wilińskiego. Ćwiczenie dla poszczególnych grup przeprowadzili dowódcy grup, nurkowie instruktorzy i nurkowie uprawnieni do kierowania pracami podwodnymi. Uczestnikami ćwiczeń byli ratownicy – nurkowie z każdej JRG na bazie której utworzona jest SGRW-N.

GALERIA

 1. Budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego – ćwiczenia ratownicze przeprowadzono z uwzględnieniem założeń zawartych w piśmie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Standardy postępowania w zakresie budowy okładów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO KSRG”. Ćwiczenia przeprowadzili funkcjonariusze KW PSP w Gorzowie Wlkp:
 • st. kpt. Piotr Wiliński
 • st. kpt. Dariusz Szymura
 • st. asp. Radosław Oleksy

Uczestnikami ćwiczeń byli Dowódcy sekcji i Dowódcy zastępów z wszystkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych województwa lubuskiego.2 osoby z każdej JRG w randze Dowódcy Sekcji lub Dowódcy Zastępu.

GALERIA