W zakresie ochrony przeciwpożarowej współpracuje z nami:

JURKPOL-FP – firma od 25 lat działa na rynku w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Oferuje swoją pomoc od etapu sporządzenia ekspertyzy, analizy oraz oceny stanu technicznego i wykonania projektu. Pomaga w doborze odpowiedniego zabezpieczenia biorąc pod uwagę warunki techniczne… Continue Reading W zakresie ochrony przeciwpożarowej współpracuje z nami:W zakresie ochrony przeciwpożarowej współpracuje z nami:

Promat – firma działa na całym świecie, oferując najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji wysokotemperaturowych. Promat to idealne połączenie wyspecjalizowanej wiedzy oraz wysokiej jakości produktów, gwarantujące skuteczne zabezpieczenie ogniochronne ludzkiego mienia. www.promattop.pl  

 

WYCINEK SPRAWOZDANIA ZG SITP Z REALIZACJI UCHWAŁY PROGRAMOWEJ VII ZEBRANIA DELEGATÓW

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie ZG SITP z realizacji Uchwały programowej VII zebrania delegatów oddziałów SITP z dnia 26 listopada 2011r. z zadań wynikających ze Statutu SITP. Całość materiału znajduje się w posiadaniu Zarządu LO SITP w Gorzowie Wielkopolskim w wersji… Continue Reading WYCINEK SPRAWOZDANIA ZG SITP Z REALIZACJI UCHWAŁY PROGRAMOWEJ VII ZEBRANIA DELEGATÓW

    

Szkolenie z zakresu stosowania urządzeń p.poż w obiektach

Lubuski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz firma ANMAR sp. jawna – hurtownia elektryczna i budowlana z Gorzowa Wielkopolskiego organizuje szkolenie z zakresu następujących tematów: systemy oświetlenia awaryjnego; systemy oddymiania; zasilacze pożarowe; koryta kablowe; systemy sygnalizacji pożaru CF 3000… Continue Reading Szkolenie z zakresu stosowania urządzeń p.poż w obiektachUroczyste przekazanie urządzeń firmy SMAY dla KM PSP Zielona Góra

W dniu 10 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste przekazanie trzech urządzeń: Mikromanometru TESTO 510 – przyrządu służącego do pomiaru różnic ciśnienia. Urządzenie używane jest do pomiarów ciśnienia przepływu gazów, prawidłowego ciągu… Continue Reading Uroczyste przekazanie urządzeń firmy SMAY dla KM PSP Zielona Góra