Rekrutacja do służby i pracy w PSP

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA. Przyjęcia do służby w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubuskiego dokonuje właściwy terytorialnie kierownik jednostki organizacyjnej PSP tj. komendant wojewódzki PSP lub komendant powiatowy (miejski) PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych. Informację o prowadzonych naborach do służby w… Continue Reading Rekrutacja do służby i pracy w PSP

Informacja z zakładki: Praca