BEZPIECZNE WYPOCZYNKI NA OBOZACH HARCERSKICH ZHP MOSINA & ZHR WARSZAWA

Kolejne skontrolowane obozowiska w powiecie sulęcińskim.
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w trakcie letniego wypoczynku mundurowi sprawdzają m.in. dojazd do miejsca wypoczynku, drogi ewakuacyjne, ale również wiedzę osób odpowiedzialnych za organizację wypoczynku.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpiecznych zachowań podczas pożaru (pokazano oraz omówiono obsługę sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obozowiska), omówiono zasady na wypadek zagrożeń meteorologicznych (silne wiatry, gradobicia, ulewne deszcze), przeprowadzono pokaz oraz ćwiczenia dla uczestników
z zakresu pierwszej pomocy.

Ponadto przeprowadzono instruktaż z obsługi radiotelefonów w celu zapewnienia łączności radiowej na wypadek zagrożeń pomiędzy komendanturą obozu a Komendą Powiatową PSP w Sulęcinie.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny.

Podobnymi kontrolami objęte zostaną wszystkie obozy harcerskie, kolanie stacjonujące na terenie powiatu sulęcińskiego.

Opracowanie: mł. asp. Daniel Naranowicz
Zdjęcia: Artur Pawlik