Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
ISO 9001:2008
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyszyńskiego 64
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. sekretariat (95) 733 83 04
fax. sekretariat (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl
fax2mail sekretariat (95) 733 83 05
Przeglądaj wiadomości z miesiąca:
Nie dla czadu - akcja prewencyjna w Krośnie Odrz.
2014/12/18 15:04
Podczas Festynu Mikołajkowego zorganizowanego przez firmę HOMANIT , który odbył się 13 grudnia br. w Krośnie Odrzańskim w hali sportowo – widowiskowej OSiR, krośnieńscy strażacy przeprowadzili akcję edukacyjną pod hasłem "NIE dla CZADU". W ramach akcji grupa 160 dzieci oraz ich rodziców została zapoznana z zagrożeniem związanym z tlenkiem węgla oraz postępowaniem prewencyjnym, jak również sposobami postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla.
W trakcie spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy na temat tlenku węgla, w którym nagrodami były czujki tlenku węgla i dymu.
Na koniec spotkania dzieci mogły obejrzeć sprzęt pożarniczy, przymierzyć hełmy i zasiąść za kierownicą samochodu bojowego. Każdy uczestnik festynu wyszedł z ulotką propagującą akcję „Nie dla CZADU” oraz strażackimi materiałami promocyjnymi w postaci planów lekcji i zakładek.
Zdjęcia

Oprac. st.kpt. Piotr Jankowiecki - KP PSP Krosno Odrz.
Ćwiczenia aplikacyjne w zakładach dużego ryzyka
2014/12/18 14:42
W dniach 15 – 16 grudnia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła aplikacyjne ćwiczenia sprawdzające zewnętrzne plany operacyjno – ratownicze opracowane dla zakładów dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej: Terminalu Gazu Płynnego Orlen Gaz sp. z o.o. w Krośnie Odrz. oraz  Kronopol sp. z o.o. w Żarach. Organizacja ćwiczeń była możliwa dzięki ścisłej współpracy wszystkich podmiotów ujętych w planach: Komend Powiatowych PSP i Policji w Krośnie Odrz. i Żarach, Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Starostw Powiatowych w Krośnie Odrz. i Żarach, Urzędów Miast w Krośnie Odrz. i Żarach, Urzędu Gminy Dąbie, Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego, Pogotowia Żarskiego, 105 Szpitala Wojskowego, Szpitala na Wyspie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Nadzór nad realizacją ćwiczeń sprawował st. bryg. Sławomir Klusek - zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odpowiedzialnym za przeprowadzenie ćwiczeń był st. kpt. Patryk Maruszak – naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp., a funkcję gospodarzy ćwiczeń pełnili komendanci powiatowi PSP w Żarach – st. bryg. Dariusz Łoś oraz w Krośnie Odrz. – bryg. Piotr Radny.
Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej z innymi służbami, organizacjami i instytucjami w sytuacji powstania zdarzenia o charakterze poważnej awarii przemysłowej. Ćwiczenia aplikacyjne obejmowały:
  • sprawdzenie sposobów przekazywania informacji i określenia podejmowanych działań przez podmioty ujęte w planie,
  • formy informowania i ewakuacji mieszkańców oraz zabezpieczenia ich potrzeb i mienia,
  • określenia formy i zakresu działań operacyjno-ratowniczych prowadzonych na terenie zakładu przez siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmioty współdziałające we współpracy z prowadzącym zakład, 
  • koordynację działań służb medycznych z uwzględnieniem możliwości udzielenia pomocy, segregacji poszkodowanych, procedur zabezpieczenia i transportu medycznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ćwiczenia tego typu należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata. 

Zdjęcia

Oprac. mł. kpt. Magdalena Bilińska
Zdjęcia: Wydział Operacyjny KW PSP Gorzów Wlkp.
Lubuski kalendarz strażacki
2014/12/18 12:28
Laura Drobik ze Szkoły Podstawowej w Witnicy to laureatka jednego z naszych konkursów plastycznych. Właśnie jej rysunek postanowiliśmy w tym roku uhonorować dodatkowo i umieścić go go jako motyw przewodni naszego kalendarza ściennego na rok 2015. Efekt ucieszył  nas niezmiernie, a naszą radością podzieliliśmy się dzisiaj z samą Laurą i jej koleżankami oraz kolegami ze szkoły. Na zaproszenie dyrektora pana Artura Maśnika Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz miał okazję spotkać się dziś z uczniami witnickiej szkoły i wręczyć Laurze kalendarz oraz odznakę "Wesołego Strażaka". Serdecznie dziękujemy raz jeszcze i wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zdjęcia

Oprac. mł. kpt. Magdalena Bilińska
strona 1/277 następna »